Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

1/2/2021

Πρόγραμμα: Ενίσχυση ΜΜΕ του Τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας

Το υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Ενίσχυση ΜΜΕ του Τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας (ΜΜΕ-ΒΥ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 2.7 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ως μικρομεσαία επιχείρηση βιομηχανικής υπεργολαβίας ορίζεται μια ΜΜΕ η οποία πραγματοποιεί την παραγωγή φυσικού προϊόντος με βάση οδηγίες και σχέδια βιομηχανικού εντολέως και για λογαριασμό του εντολέως αυτού, προκειμένου αυτός να ενσωματώσει το φυσικό προϊόν στο τελικό προϊόν του.

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων από μεταποιητικές ΜΜΕ επιχειρήσεις βιομηχανικής υπεργολαβίας, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1.1.2021 τουλάχιστον έως σήμερα, με απασχολούμενο προσωπικό λιγότερο από 250 άτομα, και οι οποίες πληρούν το κριτήριο των ανεξάρτητων, συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων, και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ (για καθένα από τα 2 τελευταία έτη προ της υποβολής της πρότασης).


Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει:
1. Έως 55% για τις κάτωθι περιπτώσεις:
- Ζώνη πλάτους 20 χλμ. κατά μήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαμβάνει και όλες τις κοινότητες που εμπίπτουν εν μέρει στη ζώνη αυτή
- Όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (απογραφή 1991)
- Β.Ε.Π.Ε. της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου
- Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
- Νησιά περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Νήσος Θάσος
- Νομός Δωδεκανήσου (εκτός από μια περιοχή στην πόλη της Ρόδου, που προσδιορίζεται από το πολεοδομικό σχέδιο)

2. Έως 50% για τη λοιπή ελληνική επικράτεια.

Ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει στα 1.200.000 ευρώ, ενώ ο κατώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στα 100.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Ξενίας 16 & Έβρου, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 - 74.91.190, 74.91.232, 74.91.238
Fax: 210 - 74.91.300
E-mail:
subcot@eommex.gr 
www.ypan.gr, www.eommex.gr, www.antagonistikotita.gr 



 

 















 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved