Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

13/2/2021

Σύγχρονη πολιτική των ΜΜΕ για ανάπτυξη και απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 10 Νοεμβρίου 2005 μια ανακοίνωση με θέμα «Σύγχρονη πολιτική των ΜΜΕ για ανάπτυξη και απασχόληση». Η ανακοίνωση ορίζει τους στόχους και τις δράσεις που περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους τα μέτρα του «Προγράμματος της Κοινότητας για την υλοποίηση των στόχων της Λισσαβόνας» μπορούν να γίνουν ωφέλιμα για τις ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, προωθεί την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την καινοτομία, διευκολύνει την διαδικασία εισόδου των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην αγορά και περιορίζει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες απλοποιώντας τους κανονισμούς και εισάγοντας την «αρχή της προτεραιότητας» για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (“Think small first” principle). Επίσης, βελτιώνει το δυναμικό ανάπτυξης των ΜΜΕ και αυξάνει την οικονομική υποστήριξη. Τέλος, προσβλέπει στην ενίσχυση του διαλόγου και της διαβούλευσης με τους φορείς των ΜΜΕ, με στόχο την συγκέντρωση των απόψεών τους σε ειδικά θέματα λήψης αποφάσεων. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

 

europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/financing/surveys.htm

 

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

 

europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/index_en.htm

 

Πηγή: ΕΚΠΕ ΕΟΜΜΕΧ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved