Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

13/2/2021

Προτάσεις 500 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις

Συνολικά 239 ενεργειακές επενδύσεις, ύψους 495,6 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 6.5 Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση Ενέργειας, η οποία έληξε στις 30/1/2006. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Γ ΚΠΣ.

Από αυτές, οι 150 επενδύσεις καλύπτουν τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 335,16 εκατ. ευρώ, οι 58 σε Εξοικονόμηση Ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 125,6 εκατ. ευρώ, οι 6 σε Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας/Ψύξης συνολικού προϋπολογισμού 26,2 εκατ. ευρώ και 25 σε Υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με Αέριο Καύσιμο συνολικού ύψους 8,65 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 10 προτάσεις αφορούν στην κατασκευή αιολικών πάρκων προϋπολογισμού 179,7 εκατ. ευρώ, 17 σε αξιοποίηση βιομάζας εκ των οποίων οι 12 στην παραγωγή βιοκαυσίμων προϋπολογισμού 102,7 εκατ. ευρώ, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με την υποβολή 98 επενδύσεων ύψους 22,04 εκατ. ευρώ.

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved