Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

15/2/2021

Νέο πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε»

Το Πρόγραμμα Πιστοποιηθείτε έχει σκοπό να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι μεταποιητικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών ή τουριστικές, στον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας με την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000 η/και το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000 ή/και το ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια), με τελικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν από 3 μέχρι 250 άτομα, έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από 30.000 έως 35.000.000 ευρώ (χρήσεις 2003-2005). Ανώτερος προϋπολογισμός έργου είναι 54.000 ευρώ. Η επιδότηση που παρέχεται είναι 50%.

 

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved