Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

20/2/2021

E.U. BOOKSHOP

Το EU Bookshop είναι μια νέα online υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση στις εκδόσεις - βιβλία, φυλλάδια, ηλεκτρονικά έγγραφα και CD-ROM – των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των άλλων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός απο το online βιβλιοπωλείο, η υπηρεσία αυτή προσφέρει έναν ηλεκτρονικό κατάλογο και ένα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει στους χρήστες είτε να τηλεφορτώνουν τις δημοσιεύσεις ως αρχεία PDF, είτε να τις παραγγέλνουν ως έντυπες εκδόσεις. Υπεύθυνη για τις παραγγελίες των διατιμημένων εκδόσεων είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων. Η υπηρεσία του EU Bookshop παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bookshop.eu.int.

Πηγή: ΕΚΠΕ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved