Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

2/3/2021

Έρευνα του ΟΟΣΑ/ΟΣΑΕ για τη Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων

 

Η χώρα μας μετέχει σε έρευνα που γίνεται στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ( Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και του ΟΣΑΕ (Οικονομική Συνεργασία Ασίας Ειρηνικού) και αφορά την άρση των εμποδίων πρόσβασης των  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας έχει συνταχθεί  ερωτηματολόγιο  και  καλούμε τις  Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις   να το συμπληρώσουν.

 

Το ερωτηματολόγιο θα χρειαστεί περίπου 20 λεπτά να συμπληρωθεί. Φτάνοντας στο τέλος του ερωτηματολογίου θα έχετε την ευκαιρία να δώσετε τα στοιχεία σας αν επιθυμείτε να έχετε μια επαφή για να δώσετε περισσότερες πληροφορίες.

 

Για να αρχίσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην Ελληνική γλώσσα μπείτε στην ακόλουθη  διεύθυνση:

www.oecd.org/cfe/sme/surveyintbarriers/gr

 

Αν επιθυμείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στην Αγγλική γλώσσα μπείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: www.oecd.org/cfe/sme/surveyintbarriers     

 

Όλη  η αλληλογραφία συμπεριλαμβανομένου και τυχόν ερωτήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στους παρακάτω ανταποκριτές:

 

 Marian Murphy marian.murphy@oecd.org            τηλ   0033 1 45248019

                                                                                  Φαξ  0033 1 44306316

 

 Κοιν. Brynn Deprey brynn.deprey@oecd.org          τηλ  0033 1 45248845

                                                                                   Φαξ  0033 1 44306316

 

.

Εμπιστευτικός χαρακτήρας : Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, η ταυτότητά σας καθώς και οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Δεν θα σας πλησιάσουν με σκοπούς πώλησης, ούτε το όνομά σας θα προστεθεί σε άλλες λίστες e-mail.

 

Επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση για περαιτέρω πληροφορίες: www.oecd.org/cfe/sme

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved