Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

13/4/2020

Ευρυζωνικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες

Παρέμβαση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) ανακοίνωσε ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλος.

"Με τα νέα τεχνολογικά μέσα θέλουμε να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που δεν εστιάζονται απαραίτητα στα άτομα με αναπηρίες, αλλά που περισσότερο αποτελούν δυσκολίες της ίδιας της κοινωνίας να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους", δήλωσε ο κ. Ασημακόπουλος ανακοινώνοντας τη νέα δράση. Η παρέμβαση έχει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 10.04.2020 και λήξης η 10.05.2006. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.infosoc.gr 
 

 

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved