Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

8/5/2020

Η νέα ταυτότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο Διαδίκτυο

 

Στις 9 Μαΐου 2006, την Ημέρα της Ευρώπης θα αρχίσουν να λειτουργούν στον τομέα ανώτατου επιπέδου .eu οι δικτυακοί τόποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το EUROPA.eu θα γίνει το μοναδικό σήμα αναγνώρισης στο διαδίκτυο για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και το μοναδικό σημείο επιγραμμικής εισόδου γι αυτούς. Όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μεταφέρονται στον τομέα EUROPA, και οι διευθύνσεις τους θα αποτελέσουν μέρος της οικογένειας europa.eu.

 

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved