Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

21/7/2020

Από τις 24/7 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες έτους 2006»

Το πρόγραμμα αφορά  την επιχορήγηση  ανέργων ηλικίας 18 - 64 ετών για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων επιχειρήσεων (πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών "ΝΕΕ"). Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις του προγράμματος θα  κατανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με  προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης,Θα τηρηθεί προτεραιότητα στην κάλυψη, σύμφωνα με την οποία, ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες.

 

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο στάδια:

Α) την προέγκριση, δηλαδή την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ  της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνης δήλωσης» από τον ενδιαφερόμενο και την επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και,

Β) την υπαγωγή, δηλαδή την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία, ύστερα και από τη θετική εισήγηση του πρώτου επιτόπιου ελέγχου.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται ως εξής:

A) 12.000 ευρώ. Όταν πρόκειται για ανέργους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 Άνεργες γυναίκες μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου,  Άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών, Άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, μέχρι δύο χρόνια μετά την αποφοίτησή τους για τις γυναίκες ή τρία για τους άνδρες, Μακροχρόνια άνεργοι.

B) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανέργων 9.000 ευρώ, από τα οποία ποσό ύψους 3.000 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ  σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες  δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος  κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).  

Γ) Επιπλέον ποσό (το οποίο θα δίνεται με την τελευταία δόση) 3.000 ευρώ, θα λαμβάνουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Πηγή: Γ ΚΠΣ (www.info3kps.gr)

  

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved