Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

24/7/2020

Δημόσια Διαβούλευση για θέματα Πολιτικής έναντι των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2006 στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς συζήτηση  τα ακόλουθα κείμενα .

  • Έκθεση για τη διευκόλυνση της μεταβίβασης των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  • Εισηγητική έκθεση και σχέδιο νόμου για τη σύσταση Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων.
  • Πρόταση για τη διοργάνωση Εθνικής Εβδομάδος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
  • Προτάσεις των μελών του ΕΣΜΕ σχετικά με την πολιτική για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
  • Εξειδίκευση τομέων πολιτικής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με βάση τις προτάσεις των μελών του ΕΣΜΕ.

Τα κείμενα αυτά αναφέρονται σε μέτρα πολιτικής που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής του έναντι των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  καθώς  και στις προτάσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σχετικά με τις κατευθύνσεις πολιτικής αυτών των επιχειρήσεων.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης θέτει τα  εν λόγω κείμενα προς δημόσια  διαβούλευση από κάθε ενδιαφερόμενο, μέχρι στις 15 Σεπτεμβρίου 2006.

 

Τα σχόλια και οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να στέλνονται στις  παρακάτω ηλεκτρονικές  διευθύνσεις : zafran@ypan.gr, solomou_e@ypan.gr .

 

Σημείωση: Για να βρείτε και να διαβάσετε τα κείμενα, επικοινωνήστε με τα κατά τόπους γραφεία του ΚΕΤΑ Ηπείρου (εντός των επιμελητηρίων των νομών σας), ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας: www.ggb.gr. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved