Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

2/8/2020

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2007-2013

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, τίθεται από σήμερα το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 στο πλαίσιο της Δ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 εκπονήθηκε βάσει των στρατηγικών επιλογών και κατευθύνσεων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας. Βασική επιδίωξη είναι η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας, η οποία αποτελεί κύρια οριζόντια κατεύθυνση για όλες τις παρεμβάσεις του Προγράμματος.

Ο κ. Σιούφας τόνισε ότι η περιφερειακή διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς μεγάλο ποσοστό των δράσεών του θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες της χώρας".

Το κείμενο που θα προκύψει από τη διαβούλευση θα αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο κείμενο που τίθεται σε διαβούλευση, παρουσιάζεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, συνολικά και ανά τομέα, καθώς και η αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 και διατυπώνονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σε πέντε μεγάλους άξονες:

1. Την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης,
2. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας ως μόνης διεξόδου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
3. Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού,
4. Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού σε συνδυασμό με την προστασία του καταναλωτή,
5. Την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας.

Θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαβούλευση όχι μόνο των αρμόδιων φορέων και των κοινωνικών εταίρων αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών που θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ωφελούμενους του Προγράμματος διότι το κείμενο που θα προκύψει από τη διαβούλευση θα αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος, δήλωσε ο ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος.

Το κείμενο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος βρίσκεται διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.antagonistikotita.gr

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved