Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

28/8/2020

eContentplus

 

Στις 19 Οκτωβρίου 2006 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα eContentplus (Πολυετές πρόγραμμα για την βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα 25 κράτη-μέλη, στις χώρες του ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν) καθώς και στις υποψήφιες χώρες εφόσον έχει συναφθεί διμερής σχετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι προτάσεις που αφορούν την παρούσα
πρόσκληση (δημοσιεύθηκε στο C172, 25.07.2006, σελ. 24-25) μπορούν να καλύπτουν τα πεδία:
(3) Γεωγραφικές πληροφορίες,
(4) Εκπαιδευτικό περιεχόμενο,
(5) Ψηφιακές βιβλιοθήκες,
(6) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων που ασχολούνται με ψηφιακό περιεχόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/econtentplus 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved