Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

14/9/2020
Παρουσίαση τουριστικής πολιτικής ως το 2013
13/09/2020
Το Σχέδιο Προγράμματος για την τουριστική ανάπτυξη κατά την περίοδο 2007 - 2013 παρουσίασαν η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας στο εθνικό αναπτυξιακό συνέδριο για τον τουρισμό. Το σχέδιο τέθηκε από την Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας προς δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2006.

Οι σημαντικότερες από τις παρεμβάσεις αυτές, μεταξύ άλλων, αφορούν:

* Εκσυγχρονισμό του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού (επέκταση και επικαιροποίηση διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου, άλλα καθεστώτα ενίσχυσης κλπ).

* Αναθεώρηση - επικαιροποίηση των επιλέξιμων εργασιών για τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχείων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04.

* Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Τουρισμού και εναρμόνιση της πολεοδομικής και χωροταξικής πολιτικής με τις προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής και την πολιτική κινήτρων.

* Δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου για την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων σε συνδυασμό με κύριες ξενοδοχειακές μονάδες ή/ και με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

* Θεσμοθέτηση των προδιαγραφών των Κέντρων Τουρισμού Υγείας, των Κέντρων Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού και των Θεματικών Πάρκων. Αναθεώρηση - επικαιροποίηση των παλαιών προδιαγραφών των λοιπών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. ,p> * Καθορισμό, σε ώριμες τουριστικά περιοχές, ζωνών υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας και εφαρμογή μέτρων αναβάθμισης - εξυγίανσης.

* Συμπλήρωση θεσμικού πλαισίου για τις ειδικές μορφές τουρισμού και εναρμόνισή του με την υπόλοιπη τουριστική νομοθεσία. Συνεργασία, όπου υπάρχουν ζητήματα συναρμοδιότητας με άλλα Υπουργεία, για την δημιουργία ή συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη μορφών τουρισμού που παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα όπως, ενδεικτικά, ο αγροτουρισμός, ο ιαματικός τουρισμός, ο καταδυτικός και υποθαλάσσιος τουρισμός, ο τουρισμός κρουαζιέρας κλπ.

* Βελτίωση και απλοποίηση, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Εξωτερικών, των διαδικασιών χορήγησης βίζας σε ενδιαφερόμενους επισκέπτες από ιδιαίτερα σημαντικές για τον τουρισμό χώρες (Κίνα, Ρωσία, χώρες των Βαλκανίων)

* Ολοκλήρωση και έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την δημιουργία και λειτουργία αυτοκινητοδρομίων.

* Αναβάθμιση του συμβουλευτικού και στρατηγικού ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού.

* Αναδιοργάνωση και στελέχωση των υφιστάμενων Γραφείων Εξωτερικού του ΕΟΤ και ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τις περιοχές του κόσμου όπου απαιτείται η δημιουργία νέων Γραφείων. ,p> * Διευθέτηση της λειτουργίας και της δραστηριότητας της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

* Δημιουργία Διεύθυνσης Υποδοχής Επενδυτικών Προτάσεων και Επιχειρηματικών Σχεδίων στο ΥΤΑΝ, με στόχο την συντόμευση και απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης και ωρίμανσης επενδυτικών προτάσεων που ενδιαφέρουν τον Τουρισμό.

* Σταδιακή απλοποίηση και κωδικοποίηση της Νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες του τομέα και εφαρμογή της εκτίμησης επιπτώσεων στη νέα νομοθεσία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

     express.gr-ΑΠΕ-ΜΠΕ 


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved