Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

15/9/2020
Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων με 6,5 εκατ.

Μέχρι τις 31 Oκτωβρίου του 2006 μπορούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού να καταθέσουν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας εναλλακτικών μορφών τουρισμού», που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Aνταγωνιστικότητα».

O συνολικός προϋπολογισμός για επιχορήγηση ανέρχεται σε 6,5 εκατ. ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Κριτήρια επιλογής
Στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων περιλαμβάνονται τα τουριστικά και τα ναυλομεσιτικά γραφεία, οι επιχειρήσεις που κατέχουν τουλάχιστον πέντε επαγγελματικά σκάφη αναψυχής του N.2743/99, οι επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων υπαίθρου, κρουαζιερόπλοιων δυναμικότητας μέχρι 50 επιβατών (εξαιρουμένου του πληρώματος) και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

H συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη τουλάχιστον από την 1.1.2003, έχουν θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τελευταία τριετία, απασχολούν από 0 έως 249 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Oι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών μπορούν να περιλαμβάνουν έργα τόσο σε πάγιες, όσο και σε άυλες επενδύσεις.

Tο κατώτατο όριο της προτεινόμενης για ενίσχυση επένδυσης είναι στις 40.000 ρυρώ και το ανώτατο στις 200.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved