Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

10/10/2020

ΥΠΑΝ: Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης επαρχιακού τύπου

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Επαρχιακού Τύπου για Ηλεκτρονικοποίηση-Ψηφιοποίηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών", έως τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2006, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση 2.7.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και αφορά την οικονομική ενίσχυση των περιφερειακών ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών διαδικτύου και βασικού εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα-σκεύη) καθώς και τη σύσταση και υλοποίηση μελέτης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα αυτό.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από εθνική συμμετοχή, ενώ η δημόσια δαπάνη ανέρχεται περίπου στα 3.000.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συντάσσουν την πρότασή τους στα ειδικά έντυπα που διανέμονται μαζί με τον οδηγό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής του προγράμματος. Σημειώνεται πως η περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισχύει όπως έχει ήδη δημοσιευθεί.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16 & Έβρου, 11.528 Αθήνα, μέχρι και την προαναφερόμενη ημερομηνία 30-10 2006.

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved