Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

10/10/2020

Wireless Hotspots: Προκηρύχθηκε ο Γ κύκλος του Προγράμματος

Προκηρύχθηκε ο Γ Κύκλος της Δράσης Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης - Wireless Hotspots, συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ.

Η δράση προβλέπει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για να αναπτύξουν / λειτουργήσουν σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless Hotspots) ώστε να προσφέρουν σε χρήστες που κινούνται στο χώρο κάλυψής τους (εξωτερικούς επισκέπτες, φιλοξενούμενους αλλά και εργαζόμενους) ευρυζωνική πρόσβαση στο Ιντερνετ μέσω ασύρματων τερματικών συσκευών. Συμπληρωματικά, οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) μέσω των οποίων θα παρέχονται δικτυακές (network) ή διαδικτυακές (Internet, Intranet, Extranet) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή ΅η χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτείται η δημιουργία Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Wireless Hotspots). Σημειώνεται ότι η κάθε πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων γεωγραφικών σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (hotspots). Το σύνολο των χώρων που θα καλύπτει το κάθε hotspot θα πρέπει να είναι σχετικό ΅ε τη λειτουργία ή την παροχή υπηρεσιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2006.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.w-hotspots.gr/

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved