Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

19/10/2020

Νέο πρόγραμμα στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου

H κατάρτιση από το υπουργείο Απασχόλησης και τον ΟΑΕΔ ενός νέου και βελτιωμένου προγράμματος στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου ανταποκρίνεται στο σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το υπουργείο Ανάπτυξης και στις ανάγκες ενός σημαντικού τμήματος του εμπορικού κόσμου, δήλωσαν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Γιάννης Παπαθανασίου.

Το νέο πρόγραμμα έχει σκοπό την υποστήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-3 άτομα προσωπικό), με έμφαση σε αυτές του εμπορικού τομέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απασχολήσουν έναν άνεργο με μερική απασχόληση. Επιπλέον το πρόγραμμα αποβλέπει στη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας, ατόμων που θέλουν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές με άλλες (π.χ. οικογενειακές) υποχρεώσεις, όπως οι μητέρες, οι νέοι κ.λ.π.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.520 άνεργοι ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ηλικίας μέχρι 50 ετών, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 60% πρέπει να είναι γυναίκες. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 37.185.660 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
Επίσης: ? Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-3 άτομα προσωπικό, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 0-3 άτομα ανά κατάστημα.
? Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου) χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό ? Κάθε επιχείρηση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για ένα μόνο άτομο και μέχρι τρία καταστήματα.
? Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό. Η διάρκεια του προγράμματος επιδότησης της μερικής απασχόλησης ορίζεται στους 24 μήνες (χωρίς επιπλέον δέσμευση του εργοδότη). Οι έξι πρώτοι μήνες απασχόλησης αφορούν στην εργασιακή προσαρμογή και εξοικείωση των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον και ως εκ τούτου έχουν αυξημένη επιδότηση, σε ύψος μάλιστα που καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο του κόστους για κάθε εργαζόμενο.

Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ανέρχεται:· Για τους έξι πρώτους μήνες του προγράμματος, στα 23 ευρώ ημερησίως.

Για τους υπόλοιπους 18 μήνες στα 8 ευρώ ημερησίως. Στην περίπτωση που προβλέπεται αύξηση στην αμοιβή του εργαζομένου κατά 25% σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 10,50 ευρώ ημερησίως.
Για τους 24 μήνες, ο άνεργος προσλαμβάνεται από την επιχείρηση με σχέση εργασίας με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αμείβεται (τουλάχιστον) σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις.

Επιπλέον, το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλες πολύ μικρές επιχειρήσεις (πλην των εμπορικών καταστημάτων) που απασχολούν έως τρία άτομα προσωπικό, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ.
Το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τα Επιμελητήρια της Χώρας, τους επιχειρηματικούς συνδέσμους να ενημερώσουν τα μέλη τους για να κάνουν χρήση και αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος στήριξης των εμπόρων και ιδίως των αυτοαπασχολούμενων και όσων έχουν μέχρι τρεις υπαλλήλους.

Οπως επισημαίνει το ΥΠΑΝ, η μερική απασχόληση στην Ελλάδα βρίσκεται καθηλωμένη αρκετά χρόνια σε ένα ποσοστό της τάξης του 4 με 5%. Την ίδια στιγμή, ο κοινοτικός μέσος όρος ανέρχεται περίπου στο 18%.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved