Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

23/10/2020
Θεαματική η επιχειρηματική επέκταση των Ελλήνων στο εξωτερικό - Μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης

Του Λεωνιδα Στεργιου/ Lstergiou@kathimerini.gr

H εκμετάλλευση νέων αγορών και η διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης στη διεθνή αγορά είναι οι δύο καθοριστικοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να εξαπλωθούν σχεδόν σε όλες τις χώρες, επενδύοντας περισσότερα από 14 δισ. ευρώ και απασχολώντας στις θυγατρικές τους περίπου 35.000 εργαζόμενους. Η επέκταση στο εξωτερικό αφορά κυρίως τις υπηρεσίες (περίπου 20.000 εργαζόμενοι) και δευτερευόντως τη μεταποίηση (περίπου 15.000 εργαζόμενοι).

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη μελέτη του ΙΟΒΕ για τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή αγορά επενδύσεων. Μόνο το 2006 η καθαρή εκροή ελληνικών κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθε σε 2.758 εκατ. ευρώ, με μεγαλύτερη εκείνη της Εθνικής Τράπεζας για την εξαγορά της τουρκικής Finansbnak (2,2 δισ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο μέρος των εκροών ΞΑΕ της Ελλάδας κατευθύνονται κυρίως προς τις χώρες της Βαλκανικής (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓΔΜ και την Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας), αλλά και τις αγορές της Β. Αφρικής (π.χ. Αίγυπτος) και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΟΒΕ, η Ελλάδα, έχοντας την πιο ανεπτυγμένη οικονομία στη νοτιοανατολική Ευρώπη και όντας η μόνη χώρα της περιοχής που είναι μέλος της Ε.Ε., στην οποία όλες οι γειτονικές χώρες θέλουν να ενταχθούν, απέκτησε προβάδισμα έναντι αφενός όλων των άλλων χωρών των Βαλκανίων και αφετέρου των εταίρων στην Ε.Ε., για να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Τα πρώτα αποτελέσματα της σχετικής ανάλυσης του ΙΟΒΕ δείχνουν ότι οι επενδύσεις των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό επιδρούν θετικά και στην εγχώρια οικονομία. Χαρακτηριστικές είναι οι επιδόσεις των εγχώριων εξαγωγών. Στην περίοδο 2001 - 2004 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών διαμορφώνεται στο 17,9%, ενώ στο ίδιο διάστημα η μέση αύξηση των εξαγωγών των εγχωρίων πολυεθνικών εταιρειών διαμορφώνεται στο 169,4%. Θετικές είναι οι επιπτώσεις και στην απασχόληση. Από το δείγμα που εξέτασε το ΙΟΒΕ προκύπτει ότι η απασχόληση διπλασιάστηκε και από 16.000 εργαζόμενους που απασχολούνταν το 2001 σε θυγατρικές ελληνικών πολυεθνικών, σήμερα ο αριθμός προσεγγίζει τους 35.000. Παρά τη θετική εικόνα, οι εγχώριες επενδύσεις στο εξωτερικό παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τις παγκόσμιες τάσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση των εκροών ξένων άμεσων επενδύσεων παραμένουν μεγάλα. Το 2005 οι εκροές ξένων άμεσων επενδύσεων ως των Ακαθάριστων Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου διαμορφώθηκαν στο 8,3% για τη διεθνή αγορά, στο 21,1% για την Ε.Ε. και στο 2,7% για την Ελλάδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2004 ήταν 9,3% για τη διεθνής αγορά, 21,1% για την Ε.Ε. και 2,7% για την Ελλάδα. Η περαιτέρω αύξηση των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό εκτιμάται ότι θα συμβάλει θετικά στην εγχώρια οικονομία.

Τέλος, σημειώνεται ότι φέτος ανεκόπη και η πτωτική πορεία των εισροών ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις. Στο οκτάμηνο η καθαρή εισροή ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα έφθασε τα 3.569 εκατ., με μεγαλύτερη εκείνη της Credit Agricole στην Εμπορική Τράπεζα (2,1 δισ. ευρώ). Αντίθετα, το 2005 οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων σημείωσαν μεγάλη πτώση και διαμορφώθηκαν στα 607 εκατ. δολάρια από 2,1 δισ. δολάρια το 2004 (-71%). 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved