Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

23/10/2020

Πρόγραμμα επιδότησης Ιατρικού κλάδου: Ψηφιακή Υγεία (Digital Health)

 

Προκηρύχθηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» το πρόγραμμα «ψηφιακή υγεία», που ενισχύει επιχειρήσεις του ιατρικού κλάδου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός ανά επιχείρηση ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50%. Η υποβολή των προτάσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2006. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://www.e-health.gov.gr   της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ή στο τηλέφωνο: 210-6241835.

Πηγή: info3kps.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved