Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

19/3/2021

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 20.000 επιδοτούμενων ανέργων


Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ενέκρινε, μετά από εισήγηση του διοικητή του ΟΑΕΔ, Γιώργου Βερναδάκη, την υποβολή πρότασης προς τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σάββα Τσιτουρίδη, για την κατάρτιση και υλοποίηση ενός νέου Συνδυασμένου Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 20.000 επιδοτούμενων ανέργων.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους αυτοαπασχολούμενους (ή τις μικρές επιχειρήσεις) να προσλάβουν τον πρώτο τους υπάλληλο αξιοποιώντας επιχορήγηση ισόποση του επιδόματος ανεργίας για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τους 30 μήνες.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, αυτό αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο προς τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις για να απασχολήσουν ανέργους, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επανένταξη στην αγορά εργασίας των απολυθέντων ατόμων και ιδιαίτερα των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας (ανδρών άνω των 50 ετών και γυναικών άνω των 45 ετών).

Μέσω του προγράμματος επιχορηγείται η απασχόληση συνολικά 20.000 επιδοτούμενων ανέργων ηλικίας 18 έως 64 ετών, εκ των οποίων ποσοστό 60% θα πρέπει να είναι γυναίκες, οι οποίοι θα πρέπει να προσληφθούν από τις ωφελούμενες επιχειρήσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο της επιδότησης της ανεργίας τους.

Καθ όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος (24 ή 30 μήνες, κατά περίπτωση) η επιχείρηση θα λαμβάνει ως μηνιαία επιχορήγηση ποσό ίσο με το τελευταίο επίδομα ανεργίας που έχει εγκριθεί στον άνεργο, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (χωρίς τις προσαυξήσεις λόγω προστατευόμενων μελών), θα αμείβει τους προσληφθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζομένους, ανάλογα με την ειδικότητα τους, ενώ θα έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατανέμεται σε δύο φάσεις.

1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα για το οποίο ο άνεργος έχει κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας (μέχρι 12 μήνες).

2. Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ή 30 μηνών αντίστοιχα. (Κατά τη διάρκεια της β φάσης, ο τοποθετούμενος θα ασφαλίζεται και για τον κλάδο ανεργίας).

Η διάρκεια της επιχορήγησης εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα η διάρκεια της επιχορήγησης επεκτείνεται στους:

1. Τριάντα μήνες για αυτοαπασχολουμένους ή εργοδότες χωρίς προσωπικό που προσλαμβάνουν επιδοτούμενο άνεργο ως τον πρώτο τους υπάλληλο ή

2. Εικοσιτέσσερις (24) μήνες για επιχειρήσεις με προσωπικό 1-25 άτομα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενο άνεργο. Σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα επεκτείνεται στους τριάντα μήνες εφόσον ο επιδοτούμενος είναι άνεργος άνδρας άνω των 50 ετών ή άνεργη γυναίκα άνω των 45 ετών.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001), για μισθωτούς τους, που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος υπολογίζεται στα 170.000.000 ευρώ για την τετραετία 2007 - 2009 και θα καλυφθεί αποκλειστικά από πόρους του ΟΑΕΔ.

 

Πηγή: www.business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved