Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας
Τίτλος: Απασχόληση νέου ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας - ΗΡΩΝ Π
Περιγραφή: Επιχορήγηση επιχειρήσεων του τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας για δραστηριότητες που αφορούν στη βιομηχανική έρευνα και προανταγωνιστική ανάπτυξη, εφόσον θα απασχολήσουν ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό σε νεοδημιουργούμενες θέσεις εργασίας.
Δράση: ---
Μέτρο: ---
Κύκλος: Β` κύκλος
Προϋπολογισμός Έργου: 23.478.000 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 35-45-50%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: 1)Eπιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και θα απασχολήσουν νέο ερευνητικό προσωπικό. 2)Ερευνητές που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 3)Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, σχολών μαθητείας και πολυκλαδικών λυκείων, ΤΕΛ ή ΤΕΕ.


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας
Τίτλος: Πρόγραμμα Δικτυωθείτε
Περιγραφή: Οικονομική ενίσχυση σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ελεύθερους επαγγελματίες για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων ή/και υπηρεσιών, με σκοπό τη σύνδεση με το Ίντερνετ ή την περαιτέρω εκμετάλλευσή του είτε πρόκειται για παρουσία του φορέα είτε πρόκειται για συναλλαγές. Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις / ελεύθεροι επαγγελματίες να αναπτύξουν «ηλεκτρονικά» δραστηριότητες όπως: • η πληροφόρηση και η γρήγορη επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, • η προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε μια διευρυμένη δυνητική πελατεία, • η αποστολή και λήψη δεδομένων με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή με το δημόσιο, • η αναζήτηση ευκαιριών στην αγορά και επιχειρηματικών συνεργασιών, • το άνοιγμα με πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο στη διεθνή αγορά
Δράση: ---
Μέτρο: 3.2
Κύκλος: Β`
Προϋπολογισμός Έργου: 50.212.505,00 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: ΕΩΣ 1250,00 €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 40%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: 16.000 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved