Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Αλιεία
Τίτλος: Ολοκληρωμένες ενέργειες για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των όρων άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας της παράκτιας αλιείας περιορισμένης κλίμακας.
Περιγραφή: Χορήγηση συμπληρωματικής πριμοδότησης σε ομάδες ιδιοκτητών σκαφών ή οικογενειών αλιέων της παράκτιας αλιείας περιορισμένης κλίμακας, οι οποίες εφαρμόζουν συνεταιριστικά από ένα ολοκληρωμένο συλλογικό σχέδιο.
Δράση: 4.1.1
Μέτρο: 4.1.
Κύκλος: Α` κύκλος
Προϋπολογισμός Έργου: 615.400 €
Προϋπολογισμός Πρότασης: 150.000 €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%
Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή Προκύρηξη
Οφελούμενοι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, επαγγελματίες αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων) ή μέλη των οικογενειών τους, τα οποία υλοποιούν, στο πλαίσιο συνεταιρισμών (με τη μορφή οργανωμένων ομάδων, αλιευτικών συλλόγων, συνεταιρισμών ή άλλων αλιευτικών οργανώσεων) ολοκληρωμένο συλλογικό σχέδιο για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό της αλιευτικής δραστηριότητας.
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved