ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 


Ανοιχτές Προκυρήξεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Τίτλος: Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα, θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω των κινήτρων και των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα που θα αφορούν, ενδεικτικά, τη δημιουργία τουρισ
Περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα, θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω των κινήτρων και των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα που θα αφορούν, ενδεικτικά, τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων ποιότητας, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση υπαρχουσών τουριστικών μονάδων, τη μετατροπή διατηρητέων ή/και παραδοσιακών κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα κλπ.
Δράση: ---
Μέτρο: ---
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 5.700.000,00 € €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: ---%
Προθεσμία Υποβολής: 31/12/2020
Οφελούμενοι: Τουριστικές επιχειρήσεις.


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Τίτλος: Αναβάθμιση υφιστάμενων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ)
Περιγραφή: Ενίσχυση για την αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση υφιστάμενων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων (δηλαδή Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών - ΒΙ.ΠΕ, Βιομηχανικών Πάρκων - ΒΙ.ΠΑ, Βιοτεχνικών Πάρκων - ΒΙΟ.ΠΑ) της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ ΑΕ ή άλλων Φορέων Διοίκησης και Διαχείρισης ή υπό σύσταση Φορέων στο πλαίσιο του Ν. 2545/97.
Δράση: ---
Μέτρο: ---
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 4.000.000,00 € €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%%
Προθεσμία Υποβολής: 30/5/2020
Οφελούμενοι: η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, εφόσον στις / στα ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ που διαχειρίζεται δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης, καθώς και φορείς διοίκησης και διαχείρισης ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν. Οι υπό σύσταση φορείς οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύστασής τους πριν την καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης και το αργότερο σε τρεις μήνες από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Τίτλος: Λειτουργία νέων δομών ή/και νέων τμημάτων σε υφιστάμενες δομές Βρεφονηπιακών ή/και Βρεφονηπιακών Ολοκληρωμένης Φροντίδας ή/και Παιδικών Σταθμών ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ
Περιγραφή: Λειτουργία νέων Μονάδων ή νέων τμημάτων σε υφιστάμενες Μονάδες όπως οι παρακάτω: Α) Μονάδες φύλαξης βρεφών, νηπίων, παιδιών και παιδιών με αναπηρία, όπως: - Bρεφονηπιακοί Σταθμοί, - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας και - Παιδικοί Σταθμοί Β) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), όπου απασχολούνται εκτός σχολικού ωραρίου παιδιά ηλικίας 6 - 12 χρόνων, υγιή ή με ελαφριάς μορφής κινητικά προβλήματα. Γ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), όπου εντάσσονται παιδιά με αναπηρίες και έφηβοι με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία. Περισσότερες λεπτομέρειες - βλέπε συνημμένο αρχείο.
Δράση: 5.1.1.
Μέτρο: 5.1.
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 16.573.000,00 € €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: ---%
Προθεσμία Υποβολής: 31/12/2020
Οφελούμενοι: Γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν. Μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες ή οικογένειες με ανέργους ή αναπήρους ή χαμηλόμισθους γονείς. Οικογένειες με παιδιά ή εφήβους με νοητικές υστερήσεις ή κινητικές αναπηρίες. Άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι, κυρίως γυναίκες, που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα και θέλουν να απασχοληθούν στις απαιτούμενες για τη λειτουργία των Μονάδων / Κέντρων ειδικότητες (βλ. συνημμένο πίνακα ειδικοτήτων).


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Τίτλος: «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας, με την ίδρυση και λειτουργία των παρακάτω Μονάδων: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ): Μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτoεξυπηρετηθούν απόλυτα, που παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, ατομική υγιεινή, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. "Βοήθεια στο Σπίτι": Μονάδες που παρέχουν κατ` οίκον οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ). Για περισσότερες λεπτομέρειες - βλέπε συνημμένο αρχείο.
Δράση: 5.1.2.
Μέτρο: 5.1.
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 16.573.000,00 € €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: ---%
Προθεσμία Υποβολής: 31/12/2020
Οφελούμενοι: Ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και άτομα που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας. Άνεργοι και εργαζόμενοι (υποαπασχολούμενοι και ετεροαπασχολούμενοι), κυρίως γυναίκες, που έχουν τα επαγγελματικά προσόντα να απασχοληθούν στις ειδικότητες που προβλέπονται για τη λειτουργία των Μονάδων. Γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν.