Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Leader+
Τίτλος: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ. Website).
Περιγραφή: Χρηματοδότηση για δημιουργία ιστοσελίδων στο internet από ιδιωτικές μονάδες αγροτουρισμού ή και παραγωγής τοπικών μη αγροτικών προϊόντων της περιοχής. Παράλληλα με την δημιουργία των ιστοσελίδων και σε συνεργασία με τα προβλεπόμενα στην δράση 1.2.1.5. τοπικά κέντρα προώθησης αγροτουρισμού, δύναται να οργανωθεί ηλεκτρονικά και σύστημα κρατήσεως δωματίων, με όσες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις το επιδιώξουν στα πλαίσια της εν λόγω δράσης.
Δράση: 1.2.3.3.
Μέτρο: 1.2.3.
Κύκλος: Γ` κύκλος
Προϋπολογισμός Έργου: 46.666,67 € €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: 75%
Προθεσμία Υποβολής: 10/6/2020
Οφελούμενοι: Τελικοί αποδέκτες της δράσης μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.) καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (σε εξαιρετικά αιτιολογημένες περιπτώσεις) που λειτουργούν νόμιμα σαν επιχείρηση (αγροτουριστική ή βιοτεχνική - μεταποιητική) τα τελευταία δύο χρόνια.
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved