Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Υγεία - Πρόνοια
Τίτλος: Δίκτυο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Περιγραφή: Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής υποστηριξης και προώθησης στην απασχόληση σε άτομα που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από κοινωνικούς επιστήμονες που στελεχώνουν τα Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, τα οποία ιδρύονται από Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, και αφορούν: τον εντοπισμό, καταγραφή και διάγνωση των αναγκών του ενδιαφερομένου, σχεδιασμό δέσμης ενεργειών με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και διασύνδεσή του με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (όπως: κοινωνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας, Κέντρα Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων, Βρεφονηπιακούς σταθμούς, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού, κ.ο.κ.). την ενημέρωση και διασύνδεσή του με εξειδικευμένες δομές προώθησης στην απασχόληση όπως: Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ και Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. κ.ο.κ.
Δράση: ---
Μέτρο: ---
Κύκλος: ---
Προϋπολογισμός Έργου: 15.000.000,00 € €
Προϋπολογισμός Πρότασης: --- €
Ποσοστό Επιχορήγησης: ---%
Προθεσμία Υποβολής: 31/12/2020
Οφελούμενοι: 1. Ατομα που ανήκουν σε ομάδες με υψηλό κίνδυνο εγκλωβισμού σε συνθήκες κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού (βλέπε πεδίο "όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής"). 2. Κοινωνικοί επιστήμονες που θα απασχοληθούν στα Γραφεία παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των δημοτικών επιχειρήσεων.
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved