ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ EYΓΕΝΙΑ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ M. AΓΓΕΛΟΥ 48. IΩANNINA 45332
TΗΛ. +30 2651 077300
ΦΑΞ +30 2651 028188
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αρ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ABΡΑΑΜ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ
e-mail -
web site -