Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΕπιχειρηματικότητα με 2 λόγια

Κατά το «GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITORING» η επιχειρηματικότητα είναι: «κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία είτε νέας επιχείρησης, είτε επιχειρηματικού εγχειρήματος, όπως η αυτοαπασχόληση, η οργάνωση νέας επιχείρησης ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, από ένα μεμονωμένο άτομο (τον επιχειρηματία) ή από μια ομάδα ανεξάρτητων ατόμων (των επιχειρηματιών) ή από μια ήδη υπάρχουσα και λειτουργούσα επιχείρηση».

Ο Schumpeter, συνδέει – ίσως για πρώτη φορά παγκόσμια – τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, αφού υποστηρίζει ότι η έννοια της επιχειρηματικότητας εμπεριέχει πέντε «είδη» καινοτομίας:

 • την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας ποιότητας προϊόντος
 • την εισαγωγή στην αγορά μιας νέας μεθόδου παραγωγής
 • το άνοιγμα μιας νέας αγοράς
 • την ανάπτυξη μιας νέας πηγής προμηθειών πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων προϊόντων, &
 • την επιτυχή ίδρυση και λειτουργία ενός νέου οργανισμού

Στατιστικά, τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών, είναι τα εξής:

 1. είναι μετριοπαθείς, μετρούν τον κίνδυνο και σε καμία περίπτωση δεν είναι «τζογαδόροι»
 2. παρακινούνται από το αίσθημα αναζήτησης ανεξαρτησίας
 3. έχουν ισχυρή ανάγκη από την υλοποίηση ενός «κατορθώματος»
 4. είναι πολύ καλοί στην δόμηση σχέσεων και δικτύων μεταξύ ανθρώπων
 5. είναι εγγενώς παρακινούμενοι, &
 6. οδηγούνται από το νέο

Δεκαπέντε (15) είναι τα γνωρίσματα του επιχειρηματία:

 1. συνολική δέσμευση, αποφασιστικότητα και επιμονή
 2. οδηγείται στην επιτυχία και την ανάπτυξη
 3. προσανατολίζεται στους στόχους και τις ευκαιρίες
 4. λαμβάνει πρωτοβουλίες και έχει προσωπική υπευθυνότητα
 5. είναι επίμονος στην επίλυση προβλημάτων
 6. αναζητά τη γνήσια επιβράβευση και έχει αίσθηση του χιούμορ
 7. αναζητά και χρησιμοποιεί την ανάδραση
 8. διαθέτει έναν «εσωτερικό τόπο» ελέγχου
 9. αντέχει στην αμφιβολία, την πίεση και την αβεβαιότητα
 10. . υπολογίζει τόσο το ρίσκο όσο και το μοίρασμα του ρίσκου
 11. έχει μικρή ανάγκη για κοινωνική θέση και ισχύ
 12. διαθέτει τιμιότητα και αξιοπιστία
 13. έχει αποφασιστικότητα, επιτακτικότητα και υπομονή
 14. απασχολείται θετικά με την αποτυχία, &
 15. δημιουργεί ομάδα και μπορεί να γίνει ο ήρωάς της


Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467