Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Κίνηση Επιχειρήσεων

Ποσοτικά Στοιχεία Τριμήνου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 7-8-9/2004
ΤΜΗΜΑ
ΔΟΥ
Α' ΙΩΑΝ
ΔΟΥ
Β' ΙΩΑΝ
ΔΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΟΥ
ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΜΧ
1
2
0
0
0
3
ΒΤΧ
10
17
3
1
1
32
ΕΜΠ
20
13
0
0
0
33
ΕΠΓ
31
38
3
4
0
76
ΣΥΝΟΛΟ
62
70
6
5
1
144


ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 7-8-9/2004
ΤΜΗΜΑ
ΔΟΥ
Α' ΙΩΑΝ
ΔΟΥ
Β' ΙΩΑΝ
ΔΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΟΥ
ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΜΧ
0
0
0
0
0
0
ΒΤΧ
11
9
1
0
0
21
ΕΜΠ
11
6
0
0
0
17
ΕΠΓ
34
14
1
2
0
51
ΣΥΝΟΛΟ
56
29
2
2
0
89


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 4-5-6/2004
ΤΜΗΜΑ
ΔΟΥ
Α' ΙΩΑΝ
ΔΟΥ
Β' ΙΩΑΝ
ΔΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΟΥ
ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΜΧ
0
1
0
0
0
1
ΒΤΧ
14
27
1
0
0
42
ΕΜΠ
27
16
1
0
0
44
ΕΠΓ
33
52
4
8
1
98
ΣΥΝΟΛΟ
74
96
6
8
1
185


ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 4-5-6/2004
ΤΜΗΜΑ
ΔΟΥ
Α' ΙΩΑΝ
ΔΟΥ
Β' ΙΩΑΝ
ΔΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΟΥ
ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΜΧ
1
0
0
0
0
1
ΒΤΧ
15
13
3
0
0
31
ΕΜΠ
14
10
0
0
0
24
ΕΠΓ
33
24
0
0
0
75
ΣΥΝΟΛΟ
63
47
3
0
0
113

 Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467