Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΔείκτες μέτρησης & αξιολόγησης

Δεικτες Επιχειρηματικοτητας

 1. Κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα κατά κλάδο δραστηριότητας
 2. Εξαγωγές κατά κλάδο δραστηριότητας και ετήσιο κύκλο εργασιών
 3. Ένταση – τάση του ανταγωνισμού από ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις κατά κλάδο δραστηριότητας
 4. Διοικητικές πρακτικές κατά κλάδο δραστηριότητας
 5. Στρατηγική και κύρια έμφαση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής τα δύο τελευταία έτη κατά κλάδο δραστηριότητας
 6. Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιχείρησης κατά κλάδο δραστηριότητας
 7. Τύποι τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις κατά κλάδο δραστηριότητας και ανθρώπινο δυναμικό
 8. Συνήθεις εμπορικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου κατά κλάδο δραστηριότητας και ετήσιο κύκλο εργασιών
 9. Συνολικό ποσό τραπεζικών υποχρεώσεων κατά κλάδο δραστηριότητας και κύκλο εργασιών
 10. Βαθμός ικανοποίησης επιχειρήσεων από το χρηματοπιστωτικό τους συνεργάτη κατά κλάδο δραστηριότητας και κύκλο εργασιών
 11. Κυριότεροι λόγοι δυσαρέσκειας σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό συνεργάτη κατά κλάδο δραστηριότητας και κύκλο εργασιών
 12. Κυριότερες δραστηριότητες βελτίωσης της βάσης γνώσεων ή των ειδικοτήτων των επιχειρήσεων κατά κλάδο δραστηριότητας και ανθρώπινο δυναμικό

Δεικτες Καινοτομιας

 1. Προφίλ επιχειρήσεων που προχώρησαν σε καινοτομία προϊόντος κατά κλάδο δραστηριότητας και κύκλο εργασιών
 2. Προφίλ επιχειρήσεων που προχώρησαν σε καινοτομία διαδικασίας ανά κλάδο δραστηριότητας και ετήσιο κύκλο εργασιών
 3. Ημιτελείς ή ανακληθείσες καινοτομικές δραστηριότητες κατά κλάδο δραστηριότητας
 4. Φύση καινοτομικών δραστηριοτήτων και δαπάνες καινοτομίας κατά κλάδο δραστηριότητας, κύκλο εργασιών και ανθρώπινο δυναμικό
 5. Εφαρμογή ενδοεπιχειρησιακής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) ανά κλάδο δραστηριότητας και κύκλο εργασιών
 6. Επιπτώσεις Καινοτομίας κατά κλάδο δραστηριότητας
 7. Δημόσια Χρηματοδότηση της Καινοτομίας
 8. Συνεργασίες σε καινοτομικές δραστηριότητες
 9. Κύριες πηγές πληροφοριών για την υποβολή νέων καινοτομικών έργων ή την αποπεράτωση ήδη υπαρχόντων κατά κλάδο δραστηριότητας
 10. Εμπόδια στην πορεία καινοτομικής δραστηριότητας κατά κλάδο δραστηριότητας και
 11. Εμπόδια αποτροπής καινοτομικών δραστηριοτήτων
 12. Ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης καινοτομίας κατά κλάδο δραστηριότητας
 13. Σημαντικές και στρατηγικές οργανωτικές μεταβολές κατά κλάδο δραστηριότητας και κύκλο εργασιών


Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467