Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  • Ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες,
  • Ε.Σ.Υ.Ε.,
  • Ε.Π.Α.,
  • Ο.Α.Ε.Δ.,
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  • Αναπτυξιακοί φορείς,
  • Επαγγελματικοί, συνδικαλιστικοί, κοινωνικοί φορείς.
  • Ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ (Επιχειρηματικότητα),
  • Ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στην τρίτη απογραφή καινοτομίας της Ε.Ε. από την Eurostat (Καινοτομία).


Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467