Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΚαινοτομία με 2 Λόγια

Ως καινοτομία ορίζεται ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που είναι είτε νέο είτε σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά του, τις τεχνικές του προδιαγραφές και την φιλικότητα προς τον χρήστη.

Η καινοτομία πρέπει να είναι νέα για την επιχείρηση αλλά όχι υποχρεωτικά νέα για την αγορά.

Η καινοτομία αποτελεί παράγοντα «κλειδί» στον βιομηχανικό ανταγωνισμό, στην διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό «πρωταγωνιστή» όσον αφορά την καινοτομία. Η ανάπτυξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Γι αυτό, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Η προώθηση της καινοτομίας και η συμμετοχή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αν και δεν είναι συνώνυμες έννοιες, είναι στενά συνδεδεμένες. Έτσι η καινοτομία σε σχέση με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μπορεί να :

  1. διεγείρει την συμμετοχή των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προγράμματα μεταφοράς τεχνολογίας ή ερευνητικά
  2. υποστηρίξει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην δημιουργία δικτύων και συνεργασιών σχετικά με την απορρόφηση και διάχυση νέων τεχνολογιών
  3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη υπερεθνικών συνδέσεων ανάμεσα σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ζώνη έχουν ήδη δημιουργηθεί αρκετές επιχειρήσεις καινοτομικού χαρακτήρα. Τρεις από αυτές έχουν ως θεματικό πεδίο :

  1. Παραγωγή μελανιού που στεγνώνει γρήγορα για την διακόσμηση κεραμικών σκευασμάτων.
  2. Εισαγωγή και εφαρμογή ενός νέου καινοτομικού συστήματος πωλήσεων ενδυμάτων.
  3. Δημιουργία και εφαρμογή ενός καινοτομικού εργαλείου άμεσης αναγνώρισης της κακής λειτουργίας αγροτικών μηχανών (τρακτέρ) – ειδικότερα σε ότι αφορά την εκπομπή ρύπων.
  4. Παραγωγή ενός φίλτρου (“Sunsure”) προειδοποίησης για την αποφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας και των εγκαυμάτων. Η έρευνα και παραγωγή του προϊόντος έγινε μέσω της συνεργασίας δυο Κέντρων Πληροφόρησης, της Γερμανίας και της Σκοτίας.
  5. Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για τον σχεδιασμό και λειτουργία παραγωγικών και περιβαλλοντολογικών μονάδων (Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης).


Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467