Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΧρήσιμες Συνδέσεις

φορεις καινοτομιας/επιχειρηματικοτητασ

 • Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας
 • Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα και Καινοτομία
 • Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. - ΤΑΝΕΟ
 • ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ανοιχτές Προκηρύξεις - ΕΚΤ

NEWSLETTERS

 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"
 • NEWSLETTER "ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"
 • NEWSLETTER "EUROABSTRACTS"
 • NEWSLETTER "INNOVATION & TECHNOLOGY TRASNFER"

NEWS

 • 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2002-2006)
 • NEA ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕυρωπαϊκοΙ ΟργανισμοΙ υποστΗριξης της χρηματοδοτησης καινοτομιας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί την βασική πηγή χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Καινοτομίας / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων.

Παραθέτουμε ενδεικτικά τους ακόλουθους οργανισμούς υποστήριξης της χρηματοδότησης.

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:
  http://www.eib.org
 • EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION:
  http://www.evca.com (περισσότεροι από 350 επαγγελματικοί φορείς χρηματοδότησης κεφαλαίων υψηλού κινδύνου)
 • EUROPEAN ASSOCIATION OF SECURITY DEALERS (EASD): 75 τράπεζες επενδύσεων και επαγγελματίες της αγοράς
 • EUROPEAN BUSINESS ANGELS NETWORK:
  http://www.eban.org/links.htm
 • EUROPEAN ASSOCIATION OF SECURITY DEALERS of AUTOMATIC QUOTATION: EASDAQ:
  http://www.easdaq.com/pb/end.00.asp
 • DOCE: http://europa.eu.int/eur-lex/es
 • Cordis : http://www.cordis.lu
 • INNOVATION RELAY CENTRE:
  http://www.cordis.lu/irc
 • INNOVATION, TECHNOLOGY & TRANSFER:
  http://www.cordis.lu/itt-es/home.html
 • LIFT FINANCING INNOVATION. A GUIDE:
  http://www.cordis.lu/lift/
 • EUROPEAN COMMISSION INNOVATION HELP DESK DGXIII/D-4
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
  http://cordis.lu/irc/
 • Για τις ΜΜΕ:
  http://www.cordis.lu/sme/src/sme-ncps.htm
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:
  http://europa.eu.int/en/comm/dg23/eic/eic.htm
 • NCP (Εθνικά Σημεία Επαφής):
  http://www.cordis.lu/fp5/src/ncps.htm
 • EIC (Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης):
  http://europa.eu.int/en/comm/dg23/eic.htm
 • NCP (Εθνικά Σημεία Επαφής για ΜΜΕ):
  http://www.cordis.lu/sme/src/sme-ncps.htm


Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467