Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΥφιστάμενη Κατάσταση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Επίδοση της Ελλάδας σε Θέματα Καινοτομίας

Σε όλους τους δείκτες Καινοτομίας η Ελλάδα παρουσιάζει επιδόσεις κάτω του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού δείγματος. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να προλάβει την γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη, οι τάσεις όμως των μισών δεικτών είναι κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου.

Το φτωχό σημερινό επίπεδο των αποφοίτων των τμημάτων Επιστημών και Μηχανικών (63% κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου, δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα) θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα του σκληρά συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια δεν επιτρέπονται ενώ τα Δημόσια πανεπιστημιακά Ιδρύματα δεν είναι ευέλικτα στην αύξηση ή μείωση της εισαγωγής των φοιτητών μιας ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αριθμού εισακτέων που θέτει το Υπουργείο Εκπαίδευσης.>>>

Υφιστάμενη κατάσταση σε θέματα καινοτομίας στην Ήπειρο

Η Περιφέρεια Ηπείρου περιλαμβάνει τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της περιφέρειας είναι 353.820 άτομα, δηλαδή το 3,2% της χώρας και παράγει το 2,4% του ΑΕΠ της χώρας. Η περιφέρεια παράγει το 3,2% του προϊόντος του αγροτικού τομέα στο σύνολο της χώρας, το 1,5% της μεταποίησης και το 2,5% των υπηρεσιών. >>>

Ο Τουρισμός στην Ήπειρο

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφεται ως ένα από τα σπουδαιότερα κοινωνικά φαινόμενα της μεταπολεμικής περιόδου. >>>

   

 Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467