Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΕπίδοση της Ελλάδας σε Θέματα Καινοτομίας

Σε όλους τους δείκτες Καινοτομίας η Ελλάδα παρουσιάζει επιδόσεις κάτω του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού δείγματος. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να προλάβει την γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη, οι τάσεις όμως των μισών δεικτών είναι κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου.

Το φτωχό σημερινό επίπεδο των αποφοίτων των τμημάτων Επιστημών και Μηχανικών (63% κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου, δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα) θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα του σκληρά συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια δεν επιτρέπονται ενώ τα Δημόσια πανεπιστημιακά Ιδρύματα δεν είναι ευέλικτα στην αύξηση ή μείωση της εισαγωγής των φοιτητών μιας ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αριθμού εισακτέων που θέτει το Υπουργείο Εκπαίδευσης. Ένα ισχυρό παράδειγμα είναι η μεγάλη έλλειψη τεχνικού προσωπικού μη πανεπιστημιακής κατάρτισης. Το σχετικά υψηλό επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μόνο 19,3% κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου) μπορεί εν μέρει να τεκμηριωθεί από το γεγονός ότι οι φοιτητές προτιμούν της σπουδές στο εξωτερικό με προσωπική χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να ανατραπεί στο μέλλον λόγω της αναβάθμισης των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Η συμμετοχή στην δια βίου εκπαίδευση παραμένει χαμηλή, παρόλη την ιδιωτική και δημόσια πρωτοβουλία ανατροπής αυτών των δεδομένων, παρά το γεγονός ότι οι τάσεις παραμένουν κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου.

Ο τομέας της Ελληνικής Βιομηχανίας αποτελείται κυρίως από μικρές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς τομείς, και για το λόγο αυτό εμφανίζουν χαμηλούς δείκτες στους παρακάτω τομείς:

  • Έρευνα & Ανάπτυξη,
  • Απασχολησιμότητα σε μεσαίες/υψηλής τεχνολογίας μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και σε υπηρεσίες υψηλών τεχνολογιών
  • Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας.

Το κενό για την Έρευνα και Ανάπτυξη στις επιχειρήσεις μικραίνει, με την Ελλάδα να παρουσιάζει σημαντική αυξητική πορεία σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.. Παρόλα αυτά όμως η αύξηση των επενδύσεων σε θέματα Έρευνας & Ανάπτυξης δεν οδηγούν ακόμη σε ανάλογη αύξηση της δημιουργίας πατέντων υψηλής τεχνολογίας. Για τις πατέντες EPO και USPTO οι τάσεις εμφανίζονται κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου, ενώ για τις πατέντες USPTO τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Μόνο ένα μικρό μερίδιο των Ελληνικών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας ενώ τα κίνητρα για την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων είναι ακόμη περιορισμένα.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εμφανίζεται ως η μόνη χώρα με σημαντική μείωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το 2000 ως το 2001. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το οποίο παρουσιάστηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση το 2002, στοχεύει την ανατροπή της κατάστασης αυτής.

Το επίπεδο επενδύσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και η γενικότερη τάση προσεγγίζουν τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο εξαιτίας του ευνοϊκού κλίματος χρηματοδότησης κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων από εθνικούς πόρους και αφετέρου της δημιουργίας και υποστήριξης της απαιτούμενης υποδομής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Current performance (πηγή Cordis)

Ευρωπαϊκος πινακασ αποτελεσματων εσωτερικησ αγορασ

ΕυρωπαϊκΟς πΙνακας αποτελεσμΑτων καινοτομΙας - 2001Άλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467