Νέοι απόφοιτοι ΘΕ&Π (% της ηλικιακής ο΅άδας 20-29 ετών)