Συ΅΅ετοχή στη δια βίου ΅άθηση (% της ηλικιακής ο΅άδας 25-64 ετών)