Αιτήσεις για χορήγηση διπλω΅άτων ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας (ανά εκατο΅΅ύριο πληθυσ΅ού)