Παρουσίαση
Περιφέρεια Ηπείρου
Εργαλειοθήκη
Σημείο Επαφής
Site Map
Συνδέσεις


Παρατηρητήριο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Δείκτες Μέτρησης & Αξιολόγησης
Τεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
Τελική ΈκθεσηΤεχνοδιαγνώσεις Καινοτόμων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου

Τα μέλη του BIC Ηπείρου προσεγγίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις με προσωπικές επαφές. Στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι ειδικοί του BIC Ηπείρου επισκέπτονται την επιχείρησή σας για να παρουσιάσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το Κέντρο, και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, το δυναμικό του BIC αναλαμβάνει την διενέργεια τεχνολογικής διάγνωσης, χωρίς χρέωση.

Με βάση την τεχνολογική διάγνωση, οι ειδικοί με τους οποίους συνεργάζεται το BIC συμβουλεύουν για τις δυνατότητες εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση και υποστηρίζουν την προώθηση καινοτόμων ελληνικών τεχνολογιών στα λοιπά κράτη μέλη και συνδεμένα μέλη της ΕΕ.

Για τη διοργάνωση εταιρικής επίσκεψης ή τεχνοδιάγνωσης συμπληρώστε το ανάλογο έντυποΆλλα Παρατηρητήρια

The Observatory of European SMEs
Πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορείς Καινοτομίας

 


© 2003 - BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη - 45110 Ιωάννινα
ΤΗΛ: 2651044447,57 FAX: 2561044467