ΟΝΑΡ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ONAΡ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 28ης  OΚΤΩΒΡΙΟΥ 41, IΩΑΝΝΙΝΑ
TΗΛ. +30 2651 079355
ΦΑΞ +30 2651 072458
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ STUDIES IMPLEMENTATION AND PROGRAMMING COMPANY
Αρ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΠΥΡΟΣ  KAMΠΕΡΗΣ
e-mail -
web site -