ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗN ΗΠΕΙΡΟ

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια του προγράμματος RIS Ηπείρου και σε συνεργασία με το BIC Ηπείρου (φορέας υλοποίησης προγράμματος) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Ηπείρου (ΕΣΥΝΕ Ηπείρου) διοργανώνει τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 2001, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός αφορά τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της καινοτομικής νοοτροπίας και επιχειρηματικότητας και η προβολή καλών επιχειρηματικών και καινοτομικών πρακτικών. Η τελικής φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 2 Ιουλίου 2001 στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Du Lac.

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορεί να διαγωνισθεί μια επιχείρηση είναι οι ακόλουθες:

1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κάθε επιχείρηση μπορεί να διαγωνισθεί σε περισσότερες των μία κατηγοριών. Οι υποψηφιότητες των επιχειρήσεων θα κριθούν από επιστημονική επιτροπή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή μιας επιχείρησης στο διαγωνισμό είναι η ηλικία του επιχειρηματία ή των μελών του Δ.Σ. που κατέχουν την πλειοψηφία σε ποσοστό πάνω του 50%. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες η ηλικία αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 35 έτη ενώ για την τρίτη κατηγορία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 έτη.

Οι επιχειρήσεις που θα προκριθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού θα διαγωνισθούν για το πρώτο βραβείο σε κάθε κατηγορία καθώς και για τους τρεις επαίνους κάθε κατηγορίας.

Το βραβείο θα συνοδεύεται και από συμβολικό χρηματικό ποσό ύψους € 1.000.

Για την προμήθεια των σχετικών εντύπων, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα Επιμελητήρια των Νομών τους, στο BIC ΗΠΕΙΡΟΥ και στον ΕΣΥΝΕ Ηπείρου, όπου και θα κατατίθενται οι δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουνίου 2001.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης σε μορφή MS Word 2000,
συμπληρώστε το και στείλτε το με email στο:
bicepirus@ioa.forthnet.gr