ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RIS ΗΠΕΙΡΟΥ)
(Αποστείλατε την φόρμα στο fax: 44457)

Επιθυμώ να συμμετέχω στην ομάδα εργασίας ____________________________ που οργανώνεται με σκοπό να μελετήσει την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου, και να προτείνει καινοτόμες ενέργειες που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του στην Ήπειρο.

Αναλαμβάνω την ευθύνη να συμμετέχω σε όλες τις συναντήσεις της ομάδας, που θα γίνουν για τον σκοπό αυτό, και να συνεισφέρω βάσει των γνώσεων και της εμπειρίας μου.

Γνώσεις – Εμπειρία στον κλάδο, στο χώρο της Ηπείρου:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κλάδοι ενδιαφέροντος:

Ιχθυοκαλλιέργειες Γαλακτοκομικά προϊόντα
Ασημουργία Τοπικά Αγροτικά Προϊόντα
Μη μεταλλικά ορυκτά (μάρμαρο) Οικολογικός Τουρισμός

Υπογραφή:

 

Όνομα: Απασχόληση:
Ειδικότητα: Τηλέφωνο:
Διεύθυνση:

επιστροφή