1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1999

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Δ. ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 Κυρίες και Κύριοι:

Με μεγάλη μου χαρά, ως Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Ηπείρου, σας καλωσορίζω σήμερα στο συνέδριο μας για το πρόγραμμα RIS Ηπείρου:

«Περιφερειακής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας στην Ήπειρο»

Η Περιφέρεια Ηπείρου με την συνεργασία το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας (BIC Ηπείρου) ανέλαβε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση του RIS, και επελέγη μεταξύ των 5 ευρωπαϊκών περιφερειών για την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων την διετία 1999 – 2000. Όπως θα ακούσουμε στην συνέχεια παρόμοια προγράμματα έχουν ήδη υλοποιήσει ορισμένες Ελληνικές περιφέρειες.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για τις επιχειρήσεις, στηριγμένη στην καινοτομία.

Το πρόγραμμα Ηπείρου έχει θέσει δύο βασικούς στόχους:

Να δώσει άμεση απάντηση στο ερώτημα, με ποιους τρόπους θα προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των τοπικών αρχών, και των οργανισμών παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα τους να αντεπεξέλθουν μέσω της καινοτομίας στο διεθνή ανταγωνισμό.

Να υπάρξει ένα πλαίσιο πολιτικής κάλυψης των αναγκών των επιχειρήσεων για καινοτομία με την ενεργοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υποστήριξης και διάδοσης της καινοτομίας.

Στην συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε εκτενέστερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η σημερινή ημερίδα οργανώνεται με σκοπό την επίσημη έναρξη του RIS Ηπείρου, την εκτενή ανάλυση του όρου «καινοτομία» και την ενημέρωση μας για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων RIS που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον όρο «καινοτομία», και την σημασία του όρου στη σημερινή εποχή και στην ανάπτυξη κάθε σύγχρονης περιφέρειας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η μεθοδολογία που επιτυγχάνει μετατροπή μίας ιδέας σε εμπορική επιτυχία. Είναι οτιδήποτε νέο που συμβάλλει στην ορθολογική ανάπτυξη μιας περιφέρειας και στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του πληθυσμού της.

Η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας. Επιτρέπει να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ατομικές και οι συλλογικές ανάγκες (υγεία, αναψυχή, συνθήκες εργασίας, μεταφορές κτλ.) και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του επιχειρηματικού πνεύματος:

Όλες ουσιαστικά οι επιχειρήσεις ξεκινούν με κάτι εν μέρει καινοτόμο και για να παραμείνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να καινοτομούν συστηματικά!!

Το ίδιο ισχύει και για τα κράτη, τα οποία προκειμένου να διατηρήσουν τα στοιχεία της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, οφείλουν να μετατρέπουν γρήγορα τις νέες ιδέες σε τεχνικές και εμπορικές επιτυχίες.

Από αυτή την πλευρά η Ευρώπη φαίνεται να βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε σχέση με τους κυριότερους ανταγωνιστές της. Το παράδοξο είναι ότι, ενώ διαθέτει εξαιρετικές επιστημονικές βάσεις δυσκολεύεται – περισσότερο από τους ανταγωνιστές της – να αξιοποιήσει το δυναμικό της όσον αφορά την παραγωγή νέων προϊόντων και την κατάκτηση νέων μεριδίων στην αγορά, ιδιαίτερα στους κλάδου υψηλής τεχνολογίας.

Ασφαλώς υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην Ευρώπη: η καινοτομία μορφοποιείται στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους και περιοχές. Κάθε χώρα, κάθε περιφέρεια, κάθε κλάδος, κάθε επιχείρηση αναζητεί τη δική της λύση στα προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν μία πληθώρα εμπειριών στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε.

Η Περιφέρεια μας οφείλει να αντιδράσει με αποτελεσματικότητα στις παραπάνω προκλήσεις. Η ανάπτυξη της πρέπει να βασισθεί στην νοημοσύνη και την επένδυση σε άυλα στοιχεία. Η εκπαίδευση και η δια βίου κατάρτιση, η δημιουργικότητα, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και η πρόβλεψη των τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα. Έχουμε ανάγκη καλύτερης διαχείρισης μέσα στις επιχειρήσεις, μεγαλύτερης εξωστρέφειας τους, καθώς και συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία της καινοτομίας. Τέλος χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την καινοτομία σε όλες τις φάσεις της επιχειρηματικότητας (χρηματοδότηση, επιχειρησιακός σχεδιασμός, προώθηση προϊόντων, δημιουργία νέων προϊόντων, προσαρμογή νέων τεχνολογιών κλπ.).

Η Περιφέρεια, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο και με τους άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών καινοτομίας, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Ο σχεδιασμός του 3ου Κ.Π.Σ., που ήδη ολοκληρώνει η Περιφέρεια, βασίζεται στα σημεία που προαναφέρθηκαν.

Το πρόγραμμα RIS θα μας οδηγήσει σε μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών καινοτομίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. Πολλές από τις δράσεις που θα προταθούν θα υλοποιηθούν από τους πόρους του 3ου Κ.Π.Σ.

[back in Englis version]

aar002.gif (737 bytes)