Δίκτυο RIS - RITTS

tik.gif (96 bytes)    Μέλη του Ελληνικού Δικτύου
tik.gif (96 bytes)   
Στόχοι του Δικτύου
tik.gif (96 bytes)   
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
tik.gif (96 bytes)    Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο

 

Το Ελληνικό Δίκτυο συστάθηκε τον Ιούλιο του 1998. Αποτελεί ένα Σωματείο με μέλη όσους ασχολούνται με καινοτομία και προγράμματα καινοτομίας στην Ελλάδα (προγράμματα RIS - RITTS κλπ).Το Σωματείο έχει την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ", εδρεύει στην Αθήνα, έχει 22 ιδρυτικά μέλη και προσωρινή διοικούσα επταμελή επιτροπή.

 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Νικόλαος Κόνσολας του Ιωάννη
 2. Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος του Δημητρίου
 3. Αλέξανδρος Δάμπας του Γεωργίου
 4. Μαρία Πιπιστούλη του Χρήστου
 5. Ηλίας Σιδηρόπουλος του Ευσταθίου
 6. Πολυχρόνης Πολυχρονίου του Γεωργίου
 7. Ιωάννης Μπακούρος του Λεωνίδα
 8. Ιωάννης Φάλλας του Γεωργίου
 9. Παναγίωτης Βασιλείου του Ιωάννη
 10. Τζούλια Τσαλίκη του Ερνέστου
 11. Άρης Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου
 1. Φίλλιπος Τροχώτσος του Χρήστου
 2. Βασίλης Ιακώβου του Αντωνίου
 3. Βασίλειος Κελεσίδης του Χαράλαμπου
 4. Νίκος Κομνηνός του Ιωάννη
 5. Γεώργιος Κυριακίδης του Ευθυμίου
 6. Αρτέμιος Σαιτέκης του Μιχαήλ
 7. Δημήτριος Σκάλκος του Κωνσταντίνου
 8. Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος του Στεργίου
 9. Βασιλική Αψώκαρδου του Ευστράτιου
 10. Κόνσολα Θεοδώρα του Νικολάου
 11. Βασίλειος Κίμης του Γεωργίου

επιστροφή στην κορυφή...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1

Στις 9 Ιουλίου 1998 ιδρύεται στην Καστοριά Σωματείο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ”, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2

Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα.

Άρθρο 3

Σκοποί του Σωματείου είναι: α) η μελέτη καινοτομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα , β) ο συντονισμός των δράσεων των ευρωπαϊκών καινοτομικών προγραμμάτων, γ) η προώθηση και ενίσχυση της ιδέας της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο με όλα τα νόμιμα μέσα, δ) η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις των άλλων χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της ευρωπαϊκής κοινότητας (13ης και 16ης), ε) η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και με όλες τις οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, κυρίως Δε με εκείνες που εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στ) η συνεργασία με τα υπουργεία εθνικής οικονομίας, ανάπτυξης και εργασίας, καθώς και με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με τις γενικές γραμματείες περιφερειακής διοίκησης, με τους δήμους και τις κοινότητες, και ζ) η εκπόνηση καινοτομικών προγραμμάτων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με οποιονδήποτε άλλο ή άλλους φορείς από τους παραπάνω αναφερόμενους.

επιστροφή στην κορυφή...

ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΑΣΛΙΚΗ του ΕΡΝΕΣΤΟΥ
 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

επιστροφή στην κορυφή...

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες, πλήρη ενημέρωση και παρακολούθηση της προόδου και των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού δικτύου, θα βρείτε στην διεύθυνση: http://www.innovating-regions.org