ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

  20-06-2020 Ημερίδα για την δικτύωση των επιχειρήσεων (clusters)
  06-06-2020 Διαγωνισμός Νεανικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
  21-05-2001 Σύγκληση Πάνελ Εμπειρογνωμόνων
  10-03-2021 Συνάντηση Ομάδας Εργασίας RIS-RITTS δικτύου (30 Μαρτίου 2000)
  08-02-2021 Ομάδες εργασίας (Προγράμματος RIS Ηπείρου, Φεβρουάριο - Απρίλιο 2000)
  12-12-2020 Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Δεκέμβριος 1999 - Φεβρουάριος 2000)
  01-11-2020 Επιχειρηματικός οδηγός της Ηπείρου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στα πλαίσια των πιλοτικών δράσεων του προγράμματος μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, 1999, θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος οδηγός των 170 μεγαλυτέρων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Ηπείρου (πληροφοριακά, οικονομικά στοιχεί κλπ).

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις ανά νομό, και ανά κλάδο και είναι γραμμένος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Τεύχη του οδηγού μπορείτε να προμηθευτείτε από το BIC Ηπείρου: κα. Χρυσάφη Αθανασία.

Τα στοιχεία του οδηγού θα βρίσκονται στην διεύθυνση: www.bicepirus.gr/SMEs

Επιστροφή στην κορυφή...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
“ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΜΕ”

Σειρά τεσσάρων σεμιναρίων (ένα σε κάθε νομό)

ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 14 Νοεμβρίου, 1999 Ιωάννινα Αίθουσα Επιμελητηρίου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 18 Δεκεμβρίου, 1999 Άρτα Ξενοδοχείο Βυζαντινό
ΤΡΙΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 16 Ιανουαρίου, 2000 Ηγουμενίτσα Αίθουσα Επιμελητηρίου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 29 Ιανουαρίου, 2000 Πρέβεζα Αίθουσα Επιμελητηρίου


Για περισσότερες πληροφορίες στο link: Συνέδρια - Ημερίδες

Επιστροφή στην κορυφή...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
“ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ” ΜΑΡΤΙΟΣ 2000.

Η δεύτερη συνάντηση της εν λόγω ομάδας εργασίας, εκπροσώπων προγραμμάτων RIS/RITTS θα γίνει στα Ιωάννινα στις 30 Μαρτίου 2000.

Η πρώτη συνάντηση έγινε στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας στις 7-8 Οκτωβρίου.

Η ομάδα διαπραγματεύεται προτάσεις βελτίωσης διαπεριφερειακής συνεργασίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

Η τρίτη συνάντηση της ομάδας <<διαπεριφερειακής συνεργασίας>> έγινε στην Βρέμη της Γερμανίας στις 18 Οκτωβρίου, 2000.
Αποτέλεσμα των τριών (3) συναντήσεων της εν λόγω ομάδας ήταν η υποβολή 5 προτάσεων συνεργασίας ως θεματικά δίκτυα στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Γ.Δ. επιχειρήσεων (1η Συνάντηση: Mainz, Γερμανίας - Οκτώβριος 1999).
Οι πέντε εν λόγω προτάσεις είναι οι ακόλουθες:
1) Συνεργασία σε θέματα διεθνοποίησης των ΜΜΕ. (ESN Thematic network)
2) Συνεργασία σε θέματα περιφερειακής κουλτούρας καινοτομίας (ICTN Thematic network).
3) Συνεργασία για την ανάπτυξη περιφερειακής ταυτότητας (STRINNOP Thematic network).
4) Συνεργασία για την διάδοση των θεμάτων που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο (EFORNET Thematic network).
5) Συνεργασία για ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου επιχειρηματικού κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως ο τουρισμός(INNOTOUR Thematic network).

 

Φωτο: Ο Δημήτρης Σκάλκος ευχαριστεί τον πρόεδρο της ομάδας διαπεριφερειακών συνεργασιών τον Jean Severijns για την σωστή καθοδήγηση κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες εργασίας του δικτύου: 
http://www.innovating-regions.org

Επιστροφή στην κορυφή...

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RIS ΗΠΕΙΡΟΥ)
(Φεβρουάριος - Μάϊος 2000)

Με στόχο την συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων και των επιχειρήσεων στο σχεδιασμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ήπειρο, στα πλαίσια του προγράμματος RIS, οργανώνονται οι ομάδες εργασίας, στους ακόλουθους κλάδους:

 • ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (μεταποίηση)
 • ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (μάρμαρο)
 • ΑΣΗΜΟΥΡΓΙΑ
 • Οι ομάδες θα συναντηθούν τρεις με τέσσερις φορές, το επόμενο τρίμηνο.  Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στο Μέτσοβο στις 26 / 27 Φεβρουαρίου, η δεύτερη στην Ηγουμενίτσα στα μέσα Μαρτίου και η τρίτη στην Πρέβεζα, στις αρχές Μαϊου Όσοι έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, κατά προτίμηση μέχρι 5 Φεβρουαρίου Για περισσότερες πληροφορίες-έντυπο συμμετοχής στο link «ομάδες εργασία – στρατηγικές ανάπτυξης» του προγράμματος RIS

  Επιστροφή στην κορυφή...

   

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗN ΗΠΕΙΡΟ

  Η Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια του προγράμματος RIS Ηπείρου και σε συνεργασία με το BIC Ηπείρου (φορέας υλοποίησης προγράμματος) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Ηπείρου (ΕΣΥΝΕ Ηπείρου) διοργανώνει τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 2001, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Ο διαγωνισμός αφορά τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της καινοτομικής νοοτροπίας και επιχειρηματικότητας και η προβολή καλών επιχειρηματικών και καινοτομικών πρακτικών. Η τελικής φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 2 Ιουλίου 2001 στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Du Lac.

  Επιστροφή στην κορυφή...


  ΠΑΝΕΛ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

  Παρουσία των Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων κ.κ J. Severigns, L. Ozerin και των Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων κ.κ Μπακούρο, Κελέσιδη, Στρογγυλόπουλο πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21/5/2020 στα Ιωάννινα, σύγκληση πάνελ εμπειρογνωμόνων.

  Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μελετών που εκπονήθηκαν από τις Ομάδες Εργασίας του Προγράμματος στους κλάδους των γαλακτομικών προϊόντων, μαρμάρου, ιχθυοκαλλιέργειας, ασημουργίας, τεχνολογικών υπηρεσιών, οικολογικού τουρισμού, αγροτικών προϊόντων και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και στην παρουσίαση του προκαταρκτικού σχέδιου δράσης του Προγράμματος.

  Οι 6 άξονες πολιτικής που συζητήθηκαν αναφέρονται στα ακόλουθα:

  Επιστροφή στην κορυφή...

   

  ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (clusters)

  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης Ημερίδας θα αναλυθεί εκτενέστερα η έννοια του clustering, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία ανάπτυξης δικτύων επιχειρήσεων και θα αναλυθούν οι προοπτικές ανάπτυξης στην περιφέρεια της Ηπείρου, βάση της ήδη υπάρχουσας Ευρωπαϊκής και Ελληνικής εμπειρίας.

  Η ημερίδα θα προγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2001 στο Ξενοδοχείο Du Lac, ωρα έναρξης 10πμ.

  Επιστροφή στην κορυφή...