ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

   Οδηγός Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ηπείρου
   Επιχειρηματική βάση Δεδομένων (Όλες οι Περιφρειακές επιχειρήσεις)
   Αναπτυξιακες μελέτες περιοχής Ηπείρου της τελευταιας 10ετίας
   Διαγωνισμός Νεανικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας


Α.Οδηγός Μεταποιητικών Επιχειρήσεsων Ηπείρου

Μία πιλοτική δράση που υλοποιήθηκε ήδη μέσα από το πρόγραμμα RIS, είναι ο πρώτος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, που εκδόθηκε από το BIC, και που περιέχει πληροφορίες από 175 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Ηπείρου. Μέρος των εξόδων εκτύπωσης του οδηγού καλύφθηκε με την ευγενική χορηγία της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και την συνχρηματοδότηση από το πρόγραμμα RISE. Πρόκειται για τον πρώτο οδηγό του είδους του που εκδίδεται στην Ήπειρο.
Οι επιχειρήσεις είναι καταχωρημένες ανά νομό και είδος δραστηριότητας (οικονομικά και γενικά στοιχεία για κάθε επιχείρηση είναι διαθέσιμα). Ο οδηγός είναι στα ελληνικά και τα αγγλικά.
Ο οδηγός βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση: www.bicepirus.gr/SMEs
(έχει καταχωρηθεί σε πολλές μηχανές αναζήτησης)


Εξώφυλλο του Οδηγού

Η ηλεκτρονική μορφή του οδηγού μπορεί να επεκταθεί και με νέες καταχωρήσεις. 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον οδηγό πρέπει, να επικοινωνήσουν με το BIC Ηπείρου, και ΑΠΛΑ
να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής

Σκοπός του έργου είναι 

  1. Να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της Ηπείρου στην προσπάθεια προβολής και προώθησης των προϊόντων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

  2. Να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην εξοικείωση με το internet και τις πολύτιμες χρήσεις του σε θέματα επιχειρηματικότητας

Με στόχο την προώθηση του καταλόγου στην Ήπειρο, την διάδοση των καινοτομιών, αλλά και την ενημέρωση στα προγράμματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, οργανώνονται ημερίδες σε διάφορα μέρη της Ηπείρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τα κατά τόπους Επιμελητήρια.
Οι βασικές ενότητες των ημερίδων είναι οι ακόλουθες:
Α. Ο αναπτυξιακός νόμος 2601/98
Β. Πορεία και δυνατότητες του BIC Ηπείρου 
Γ. Επιχειρηματικός οδηγός και internet εφαρμογές


Ημερίδα στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας, 12 Ιανουαρίου, 2000

Β. Επιχειρηματική βάση Δεδομένων (Όλες οι Περιφρειακές επιχειρήσεις)

Πηροφορίες για περισσότερες από 2.500 περιφερειακές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε αυτή τη βάση δεδομένων, την οποία μπορείτε να βρείτε στο: www.bicepirus.gr/business.

Οι επιχειρήσεις ομαδοποιούνται με βάση την περιφέρεια στην οποία λειτουργούν και τον τομέα/είδος της δραστηριότητάς τους (περιλαμβάνει περισσότερες από 10 διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων).

Οι πληροφορίες που σχετ'ιζονται με κάθε επιχείρηση περιλαμβάνουν: όνομα, διεύθυνση, παραγωγή προσψπικό, ημερομηνία ίδρυσης, οικονομικά στοιχεία κλπ.

Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη σε CD-ROM μετά από ειδικό αίτημα και είναι μόνο στα Αγγλικά.

C. Αναπτυξιακες μελέτες περιοχής Ηπείρου της τελευταιας 10ετίας

Μια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 350 μελέτες έχει δημιουργηθεί στα ελληνικά. Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τίτλο, περίληψη, φορέα εκπόνησης, αντικείμενο - κατηγορία μελέτης κλπ.

Τα δεδομένα της βάσης είναι διαθέσιμα μόνο στην ελληνική ιστοσελίδα του συγκεκριμένου δικτύου.
http://www.bicepirus.gr/studies
Επιπρόσθετα έχει δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη η οποία περιλαβάνει αντίτυπα 250 μελετών από τις 350 που έχουν συνολικά εκπονηθεί και η οποία βρίσκεται στο BIC Ηπείρου.

Η βάση δεδομένων και τα αντίγραφα είναι διαθέσιμα για χρήση για κάθε άτομο και οργανισμό της περιοχής. Είναι επίσης διαθέσιμα και σε CD-ROM μετά από ειδικό αίτημα.