ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:


Ιωάννινα, 14 Νοεμβρίου, 1999:
Είκοσι πέντε (25) επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων παρακολούθησαν το σεμινάριο (σαράντα πέντε είχαν δηλώσει συμμετοχή)


Άρτα, 18 Δεκεμβρίου, 1999:
Εβδομήντα (70) συμμετέχοντες στο σεμινάριο


Ηγουμενίτσα, 16 Ιανουαρίου, 2000:
Τριάντα (30) συμμετέχοντες


Πρέβεζα, 29 Ιανουαρίου, 2000:
Δεκαεπτά (17) συμμετέχοντες

Τα σεμινάρια εκτός Ιωαννίνων, οργανώθηκαν σε συνεργασία με τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επιμελητήρια


Οι συμμετέχοντες, βάσει του έντυπου αξιολόγησης που συμπλήρωσαν με το τέλος του σεμιναρίου, βρήκαν το σεμινάριο "πρωτόγνωρο στον Ηπειρωτικό χώρο". Έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο του σεμιναρίου, από τις γνώσεις και την εμπειρία του εισηγητή κ. Μασμανίδη, αλλά και από τον τρόπο παρουσίασης από αυτόν των θεμάτων του. Πολλοί επιχειρηματίες ζήτησαν να οργανωθούν και άλλα παρόμοια σεμινάρια, με εξειδίκευση και εμβάθυνση πλέον σε επιμέρους θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας όπως μάρκετινγκ, επιχειρησιακός σχεδιασμός, ολική ποιότητα κλπ.