ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

tik.gif (96 bytes)  Πρόγραμμα Σεμιναρίου
tik.gif (96 bytes)  Καινοτομία και Εκσυγχρονισμός των τοπικών ΜΜΕ
tik.gif (96 bytes)  Αποτελέσματα

 

Στα πλαίσια του προγράμματος RIS η Περιφέρεια Ηπείρου και το BIC Ηπείρου οργανώνουν σειρά 4 σεμιναρίων για επιχειρηματίες με θέμα:

“ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

ΜΕΡΟΣ Α: Οι νέες διεθνείς πραγματικότητες, η νέα ανταγωνιστικότητα και η ανάγκη για καινοτομίες.
ΜΕΡΟΣ Β: Εκσυγχρονισμός και καινοτομίες
Μάρκετινγκ
Στρατηγικός σχεδιασμός
ΜΕΡΟΣ Γ: Παραδείγματα καινοτόμων επιχειρήσεων
ΜΕΡΟΣ Δ: Δημιουργικότητα και καινοτομίες
Συμπεράσματα

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 8 ώρες, γίνονται σε μια μέρα από τον Δρ. Κ.Α. Μασμανίδη (πρώην Γ.Δ. της Dow Ελλάς και πρόεδρο συνδέσμου Ελληνικών Χημικών βιομηχανιών).

Για περισσότερες πληροφορίες:

BIC Ηπείρου: κα. Χρυσάφη Αθανασία. www.bicepirus.gr/ris

ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ιωάννινα
Αίθουσα Επιμελητηρίου
14 Νοεμβρίου, 1999
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Άρτα
Ξενοδοχείο Βυζαντινό
18 Δεκεμβρίου 1999
ΤΡΙΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ηγουμενίτσα
Αίθουσα Επιμελητηρίου
16 Ιανουαρίου, 2000
ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πρέβεζα
Αίθουσα Επιμελητηρίου
29 Ιανουαρίου, 2000

επιστροφή στην κορυφή...

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΜΕ

Μέρος των πιλοτικών δράσεων του προγράμματος αποτελεί η δράση διάχυσης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της περιοχής. Αυτή υλοποιείται με σειρά σεμιναρίων που οργανώνονται σε κάθε νομό της Περιφέρειας (τέσσερα συνολικά σεμινάρια – Νοέμβριος 1999, Φεβρουάριος 2000).

Το σεμινάριο δημιουργήθηκε από τον Δρ. Κώστα Μασμανίδη στα πλαίσια του προγράμματος RIS Ηπείρου για τις ανάγκες των Ηπειρωτικών Ελλήνων μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. Η διάρκεια του είναι 8 ώρες και περιλαμβάνει 5 κύρια μέρη, ως εξής.

 

ΜΕΡΟΣ 1 – Συνειδητοποίηση για Αλλαγή

Οι νέες διεθνείς πραγματικότητες. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η νέα ανταγωνιστικότητα και η ανάγκη για καινοτομίες.

 

ΜΕΡΟΣ 2 – Εκσυγχρονισμός και Καινοτομίες. Βασικές αρχές της σύγχρονης Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Στρατηγικός σχεδιασμός και καινοτομίες. Διάγνωση της ανταγωνιστικότητας μας. Πώς προσδιορίζουμε τις ανάγκες μας, πως χαράζουμε τους στρατηγικούς μας στόχους για βελτιώσεις, καινοτομίες, ανάπτυξη.

Μάρκετινγκ και καινοτομίες. Σύντομη και απλοποιημένη εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, ως καθοριστικό στοιχείο της καινοτομίας στη επιχείρηση. Καινοτομίες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Πληροφόρηση και γνώση για καινοτομίες. Από πού αντλούμε και πως διαχειριζόμαστε πληροφόρηση και γνώση. Οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική στη βοήθειά της επιχείρησης. Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα.

 

ΜΕΡΟΣ 3 – Καινοτομίες

Καινοτομίες σε κάθε πτυχή της επιχείρησης. Απλός οδηγός καινοτομίας στα προϊόντα.

Παραδείγματα καινοτόμων επιχειρήσεων.

 

ΜΕΡΟΣ 4 – Καινοτομίες και δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα. Πλάγια σκέψη και σκέψη “έξω από το κουτί”. Καταιγισμός ιδεών. Πώς ξεκινούμε και πως προχωρούμε στις καινοτομίες.

Απλό εργαστήρι καινοτομίας. Πώς δίνουμε δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα. Καταιγισμός ιδεών, επιλογή, ιεράρχηση και επεξεργασία των ιδεών.

 

ΜΕΡΟΣ 5 – Συμπεράσματα - Συζήτηση

 

επιστροφή στην κορυφή...