Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

www.bicepirus.gr/SMEs
Επιχειρηματικός Οδηγός 180 μεταποιητικών Ηπειρωτικών επιχειρήσεων (ελληνικά & αγγλικά)

·       Ενημέρωση & καθοδήγηση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών σε σύγχρονα θέματα επιχειρηματικότητας

www.bicepirus.gr/invest
Προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων Ηπείρου

·       Εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων στην καινοτομία & τις νέες τεχνολογίες

www.bicepirus.gr/ris
Στρατηγική για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ήπειρο (πρόγραμμα  RIS)

·       Οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και αποστολών μεταφοράς τεχνογνωσίας

www.bicepirus.gr
Πληροφορίες για το
BIC Ηπείρου, τα έργα, τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί το Κέντρο.  
www.bicepirus.gr/business
Βάση δεδομένων 2.500 επιχειρήσεων Ηπείρου.

·       Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων με θέματα  σχετικά με την καινοτομία & την επιχειρηματικότητα  

·       Μελέτες ανάπτυξης της καινοτομίας

www.ecotour-epirus.gr
Οδηγός οικολογικού τουρισμού στην Ήπειρο


Νέες ιστοσελίδες δημιουργούνται ανάλογα με τις ανάγκες.

·       Ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας