ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ αναλαμβάνει:

Παροχή υπηρεσιών στις ΜΜΕ

 • Συμβουλή / υποστήριξη στο σχεδιασμό επιχεηρηματικών σχεδίων

 • Υποστήριξη στη φάση έναρξης.

 • Σχεδιασμός  Marketing Plan, και εύρεση νέων αγορών.

 • Εντοπισμός τρόπων χρηματοδότησης

 • Υποστήριξη σε μελέτες ανάπτυξής σχετικά με την τεχνολογία, πατέντες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνομεσιτείες κ.λ.π.

 

Συγκεκριμένα το BIC έχει υποστηρίξη τις ΜΜΕ στην υποβολή προτάσεων, μέσα στα πλαίσια των εξής προγραμμάτων:

 • Πρωτοβουλίες για ΜΜΕ

 • ΠΕΠ - ΜΜΕ

 • Τουρισμός

 • ΕΠΒ

 • Jop Phare

 • Ενεργειακό πρόγραμμα

 • ECIP

 • LEONARDO DAVINCHI/RECITE: Εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ακόμα το BIC Ηπείρου έχει καταγράψει όλες τις ανάγκες των ΜΜΕ της Περιφέρειας.

 

[HOME] [ΧΟΡΗΓΟΙ] [ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ] [ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]