ΕΛΛΑΔΑ
greecemap_gr.gif (2367 bytes)
Σύνολο Πληθυσμού: 10.259.900
Επιφάνεια: 131.957 χλμ²
Νόμισμα* : Δραχμή
310 δραχμές = 1 USD
328 δραχμές = 1 Euro
* Οι κύκλοι εργασιών των επιχειρήσεων είναι υπολογισμένοι σε δραχμές
* Ισοτιμίες Οκτωβρίου 1999

 

Η έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία RIS & RISE της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη
και σε έντυπο

bic_logo.gif (2235 bytes)

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ηπείρου

Η περιοχή της Ηπείρου είναι από τη φύση της εξειδικευμένη, σχεδόν να μην μπορεί να παράγει τίποτα άλλο παρά εξαίρετα προϊόντα. Η αγροτική και ζωική παραγωγή χαρακτηρίζεται από ιδανικές για την υγεία και τη γεύση μικροεδαφολογικές και μικροκλιματικές συνθήκες. Γιατί είναι όντως ευτύχημα που τα κοπάδια δεν αντικαταστάθηκαν με τα εξευγενισμένα είδη της ταχείας ορμονικής πάχυνσης ζώων ή που τα ποτάμια - σε αυτά τα όντως μοναδικά ποτάμια - δεν έτρεξαν ποτέ χημικά και στη γη δεν μπήκαν ποτέ λιπάσματα.


Κάντε κλίκ σε Νομό για να δείτε τις ΜΜΕ
και κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα εισαγωγής